Fysioterapi

Fysioterapi

Baggrund som uddannet fysioterapeut

Som Fysioterapeut bliver man uddannet til at behandle folk med lidelser i bevægeapparatet. Man kan møde fysioterapeuter mange steder; på hospitaler og klinikker, både private og offentlige, men også som undervisere, som konsulenter, i bedriftssundhedstjenesten, plejehjem, rehabiliteringscentre, folkeskolen, hjælpemiddelcentre, idrætsforeninger, arbejdstilsynet mm.

Fysioterapeuter arbejder ofte under lægehenvisning. Det betyder, at du som forbruger ikke skal betale for fysioterapien. Det sker over sygesikringen. Men der er også selvstændige fysioterapeuter, hvor forbrugeren selv skal betale.

Jeg er Statsautoriseret Fysioterapeut. Jeg arbejder selvstændigt, er ikke under sygesikringen, hvilket betyder, at du selv skal betale for behandling hos mig.

Jeg har ikke en klinik med træningsredskaber og derfor vil mit udgangspunkt ofte være dine fysiske udforinger, smerter og lign.. Ofte bruger jeg fysioterapien som baggrundsviden, til manuel terapi som at løsne en myose eller lign. eller til vejledning i arbejdesstilinger i dit hjem.

Her kan du læse mere om
Danske fysioterpeuter; https://fysio.dk/

Er det noget for dig?

Book tid her